ಬಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಾ ಮುಗೀತಣ್ಣ… ಇನ್ನು ಫಸಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು?

ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ePatrike ಆ್ಯಪ್‍ ಅನ್ನು ಡೌನ್‍ಲೋಡ್‍ ಮಾಡಿ. ಸುದ್ದಿ ಅಪ್‍ಡೇಟ್ಸ್ ಗಾಗಿ ePathrike facebook ಪುಟ ಲೈಕ್‍ ಮಾಡಿ.
Loading...